Ohlédnutí za rokem 2019

Ohlédnutí za rokem 2019

  • Tento rok byl pro nás významný v několika ohledech:
  • Stabilizoval se nám kolektiv jak personálu, tak dětí. Máme nyní rodiny, které souzní s naším přístupem.
  • Zevedli jsme 2x týdně dopolední výlety do okolní přírody. Rádi jezdíme do Hostivaře, Malešického háje, k Hamerskému rybníku a meandrům Rokytky.
  • Také jsme v rámci probíraných témat navštívili: Štefánikovu hvězdárnu, Muzeum tradic, výstavu Cosmos, Zemědělské muzeum,...
  • Již tradičně pořádáme v průběhu roku setkávání s rodiči, tentokrát na Sv. Martinské besídce, předvánoční besídce, jarních dílničkách a masopustu.
  • K pravidelným odpoledním činostem se zařadila výuka angličtiny hravou formou, hudební dínička, keramika (pořídíli jsme pec) a cvičení pro rodiče s dětmi.
  • V prvním pololetí jsme měli caniserapii a nyní bychom se rádi ravidelně účastnili animoterapie na poníkách.
  • Díky skvělým rodičům a jejich podpoře nás na lopatky nepoložil ani Covid 19, naopak nás posílil a dopomohl k objevení dalších možností, kam školku posunout.
  • Co vznikne, když dáte dětem do ruky opravdový foťák? Podívejte se na stránky :-) Co fotily naše děti