Ohlédnutí za rokem 2022

Ohlédnutí za rokem 2022

  • Tento rok byl pro nás významný v několika ohledech:
  • Stabilizoval se nám kolektiv jak personálu, tak dětí. Máme nyní rodiny, které souzní s naším přístupem.
  • Pokračujeme 2x týdně (úterý a čtvrtek) v dopoledních výletech do okolní přírody. Rádi jezdíme do Hostivaře, Malešického háje, k Hamerskému rybníku, Bohdaleckého lesa a k meandrům Rokytky.
  • V rámci probíraných témat jsme navštívili: Štefánikovu hvězdárnu, Muzeum tradic, výstavu Cosmos, Zemědělské muzeum, Botanickou zahradu v Troji i na Albertově...
  • Již tradičně pořádáme v průběhu roku setkávání s rodiči, tentokrát to byly Sv. Martinské dílničky, předvánoční besídka, jarní dílničky, masopust...
  • K pravidelným odpoledním činostem se zařadila výuka angličtiny (vede agentura Kroužky), hudební a dramatické lekce, keramika (máme pec) a joga pro děti.
  • V předchozích letech jsme měli caniserapii na kterou bychom rádi navázali. V jarních měsících bychom se rádi pravidelně účastnili animoterapie na poníkách.
  • Díky skvělým rodičům a jejich podpoře nás na lopatky nepoložil ani Covid 19, naopak nás posílil a dopomohl k objevení dalších možností, kam školku posunout.